HALAL

Głównym założeniem certyfikacji HALAL jest dostarczenie konsumentom muzułmańskim informacji o wyrobach, które wyprodukowane zostały zgodnie z założeniami islamu. Certyfikat rozwiewa wątpliwości, czy dany wyrób jest zgodny z religią muzułmańską, czy też nie, umożliwiając tym samym oferowanie wyrobów nie tylko na rynkach Azji Płd-Wschodnej, lecz także w całym świecie muzułmańskim.

Galeria

Copyright Polder 2011
Made by 3xw