Bony na innowacje MŚP

Projekt pn. „Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych” jest realizowany w ramach poddziałania 2.3.2
Zapraszamy do do składania ofert na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu "Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych".
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi na Zapytanie ofertowe z dnia 18 grudnia 2015 r.
Copyright Polder 2011
Made by 3xw