Informacja o wyborze Wykonawcy

Dla realizacji przedmiotu zamówienia   w projekcie „Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych" zostaje wybrany jako Wykonawca usług badawczych: Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
, którego oferta została oceniona wg przyjętych kryteriów na 100 punktów.
 
Adres siedziby Wykonawcy: 
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
NIP: 5250008264
REGON: 000053835
Copyright Polder 2011
Made by 3xw